EEG Üzerine Herşey   
  • İletişim Elektronörofizyoloji (EEG-EMG-PSG) Teknikeri Fatih YİĞİT 0532 731 4385
    eee
  • EEG ÇEKİMİ HAKKINDA AYRINTILI BİLGİ İÇİN 0532 731 43 85
    eee
  Arama   İletişim
Anasayfa Hakkımızda EEG Elektroensefalografi Rutin EEG Uyku EEG Uyku-Uyanıklık EEG Video EEG Evde EEG Evde Uyku Testi
 
- İletişim - EEG Çekimi Öncesi Hazırlık - Hakkımızda - ElektroEnsefaloGrafi EEG - UYANIKLIK - UYKU EEG - Site Haritası - EEG Zararlı mı ? EEG'de Radyasyon varmı ? - EEG'de Aktivasyon Metotları - ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ TERİMLERİ - EEG - Duyurular - Çocuk Nöroloji

EEG

EEG (Elektroensefalografi) Nedir?

EEG ile geniş bir nöron grubunun spontan elektriksel aktivitesindeki dalgalanmalar kafatası yüzeyden kaydedilir. Bu yöntem beynin yapısal özelliklerinden çok fonksiyonel durumunu yansıtır.

EEG, epilepsi tanısında ve epileptik hastaların takibinde klinik bulguları izleyen en önemli inceleme yöntemidir. Ayrıca, birçok beyin hastalığı için çok önemli bir ek araştırma yöntemi özelliğini taşır EEG

Elektroensefalografi (EEG), epilepsili hastaları ve şüphe oluşturan nöbet bozuklukları olan hastaları incelemekte kullanılan önemli bir tetkiktir. Beynin elektriksel aktivitesini ölçmek için EEG cihazı kullanılmaktadır. Epilepside EEG nin amacı tanının desteklenmesi, sınıflanması, fokal beyin lezyonunun araştırılması ve epilepsi hastalarının izlenmesidir.
 
Diğer EEG Teknikleri Nelerdir?

Rutin EEG çekimi dışında sık olarak uyku EEG'si (özellikle çocuklarda uyanıklık kaydı güç elde edildiğinden), uzun süreli EEG, uyku deprivasyonlu EEG gibi, epilepsi odağını tetiklemeyi amaçlayan, temelde aynı ama bazı süre ve durum farklılıkları olan incelemeler planlanabilir.

Bunların dışında, hastanın video görüntüsü ve EEG incelemesinin eş zamanlı kaydı çok önemli, giderek daha sık olarak başvurulan bir yöntem haline gelmiştir. "Video-EEG monitorizasyon" olarak isimlendirilen bu yöntemde hastanın görüntüsü ve EEG eş zamanlı olarak kıyaslanabilmekte ve bulgular çok daha detaylı bir şekilde karşılaştırmalı olarak incelebilmektedir. En önemli ve sık kullanım nedenlerinden biri de, ilaç tedavisine dirençli olgularda nöbet kaydı yapılarak sorumlu epileptojenik odağın belirlenmesi ve epilepsi cerrahisine hazırlıktır.

 

EEG kayıtları kafatasına yerleştirilen Elektrotlar yardımı ile elde edilir.Bu yolla elde edilen potansiyel değişikliklerinin ölçümleri amplifiye edilerek bilgisayar ekranları üzerindeki çizimler ile ifade edilir. Beynin aktivasyon durumuna göre değişkenlik gösteren bu dalga formlarındaki potansiyel değişiklikler ritmik bir görünüm arz ederler.

Günümüzde EEG endikasyonları semiyolojisi epileptik nöbet ile uyumlu paroksismal olaylar (tanı, takip, ilaç tedevisinin seçimi ve tedaviyi sonlandırma kararının verilmesi), koma, ensefalopati, delirium, yenidoğan ve infant döneminin serebral bozuklukları, ensefalit şüphesi ve non-konvülsif (klinik nöbet gözlenmeksizin olan) status şüphesi olarak sıralanabilir.

Elektroensefalografi (EEG): Beynin değişen elektriksel potansiyellerinin kaydedilmesidir.

Elektroensefalogram : Kayıt sonunda ortaya çıkan ya da bilgisayar  ortamından yazdırılan trasedir.

Montaj: EEG kaydında kullanılan elektrot kombinasyonlarının düzenine verilen isimdir.

Bir EEG tetkikinden önce hastaya ne yapılacağı neden yapılacağı anlatılmalıdır.Bu, özellikle çocuklarda büyük önem taşır, ve çok kere, tetkike gelen çocuğun korkusunu ve gerginliğini önler ve yeterli bir kooperasyon göstermesini sağlar. Bazen yetişkinler bile, EEG laboratuvarına geldiklerinde, daha evvel aydınlatılmadıkları için, bir korku içinde bulunurlar. Pek çoğu beyinlerinden elektrik akımı geçeceği endişesindedir. Bilinmelidir ki EEG tamamen zararsız ve ağrısız bir inceleme yöntemidir. Kesinlikle elektrik verilmez. 

 
  Anasayfa Hakkımızda EEG Elektroensefalografi Rutin EEG Uyku EEG Tüm Gece EEG Ne Zaman EEG Çekilir İletişim  
 
EEG Laboratuvarı

Web Tasarım
ve Yazılım Hizmeti AyStarSoft Tarafından Sağlanmaktadır.